21
หลักสูตรวิชา น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น (Fundamental of Aromatherapy) ระยะเวลา...

Read more »

2
หลักสูตรวิชา น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง (Advance of Aromatherapy) ระยะเวลา...

Read more »

3
1. น้ำมันไม้แดง,ไม้พะยูง(Rosewood oil) •    แก้สิว(Anti acne) •    แก้โรคผิวหนัง(Dermatitis)...

Read more »

ธาตุเจ้าเรือน

Posted by on January 15, 2010
0
ธาตุเจ้าเรือนคืออะไร ตามทฤษฎีการแพทย์ไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่...

Read more »