Home » หลักสูตร » น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น

21

Lavender_by_Acwraith

หลักสูตรวิชา น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
(Fundamental of Aromatherapy)

ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 65 ชั่วโมง

ราคา 5,000 บาท

พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหย
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากล
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดเนื้อหาการสอนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
1.ภาคทฤษฎี ( 45 ชั่วโมง )

1.1 ความรู้เบื้องต้นและประวัติความเป็นมาของน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น ( 2 ชั่วโมง )
1.2 ความรู้เรื่องน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากพืช 22 ชนิด ( 14 ชั่วโมง )
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย
-การปลูก การเก็บเกี่ยว และการสกัดพืช 22 ชนิด
-สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย
-การวิเคราะห์คุณภาพ หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
1.3 หลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ( 4 ชั่วโมง)
- การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพตามทฤษฎีของอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ออฟ อโรมาโธยี แอนด์ ออสโมโลยี่ ( I.S.O.A. :   International School of Aromathology and Osmology ) แห่งประเทศ เยอรมนี   ซึ่งใช้หลักการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
- หลักการแบ่งคนตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือน ตามหลักอายุรเวทของไทย ซึ่งแบ่งเป็น ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
- หลักเกณฑ์การแบ่งน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด ตามหลัก I.S.O.A. และ ธาตุเจ้าเรือน

1.4 ชีววิทยาเบื้องต้น ( The Principle of Biology) ( 4 ชั่วโมง )
1.5 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ( 10 ชั่วโมง )
- หน้าที่ของอวัยวะ ตลอดจนการทำงานของระบบ ต่างๆ ของร่างกาย
-โครงสร้างของผิวหนัง (Skin)
-ระบบโครงกระดูก ( Skeleton System)
-ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System )
-ระบบหายใจ (Respiratory System )
-ระบบประสาท ( Nervous System )
-ระบบไหลเวียนโลหิต ( Blood Circular System )
-ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
-ระบบขับถ่าย ( Urinary System )
-ระบบสืบพันธุ์ ( Reproductive System )
-ระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune System )
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี (The Principle of Biochemistry)
( 3 ชั่วโมง)
-อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอาหาร(Catabolism )
-อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารอาหาร
( Anabolism )
1.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(The Principle of Cosmetic Science) ( 4 ชั่วโมง )
-ครีมสำหรับผิวหนัง ( Cream )
-โลชั่นใส ( Microemulsion )
-สบู่เหลว หรือ แชมพู ( Shower gel , Shampoo )
1.8 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ดูแลสุขภาพ และข้อ
ควรระวังในการใช้ ( 3 ชั่วโมง )
1.9 การจัดการทางการตลาด ( 1 ชั่วโมง )
-การหาแหล่งงาน
-การจัดการเรื่องการตลาด
-การจำหน่ายและการให้บริการ

2. ภาคปฏิบัติ ( 20 ชั่วโมง )
2.1 การดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยและการเปรียบเทียบกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จาก ธรรมชาติกับน้ำมันหอมระเหยที่ได้จาการสังเคราะห์ ( 4 ชั่วโมง )
2.2 ชมการสกัดน้ำมันหอมระเหยและการวิเคราะห์คุณภาพนอกสถานที่
( 8 ชั่วโมง)
2.3 การแปรรูปน้ำมันหอมระเหยไปเป็นผลิตภัณฑ์ ( 4 ชั่วโมง )
-การแปรรูปเป็นครีม ( Cream )
-การแปรรูปเป็นโลชั่นใส ( Microemulsion )
-การแปรรูปเป็น สบู่เหลว หรือ แชมพู ( Shower gel , Shampoo)
2.4 การใช้น้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพโดยวิธีต่างๆ
(โดยการสาธิต) ( 4 ชั่วโมง )
-โดยการอบสมุนไพร
-โดยการนวด
-โดยการแช่อาบ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
-รูปต้นไม้สมุนไพรตัวอย่าง
-ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด
-เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
-เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์
-เครื่องชั่ง เตาไฟฟ้า บีคเกอร์ ถ้วยตวง กระบอกตวง และสารสกัดจากสมุนไพร และสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการ
-เครื่องอบสมุนไพรโดยใช้ไอน้ำ เครื่องอบตัวด้วยไฟฟ้า เตียงนวดสมุนไพร เครื่องอบไอน้ำ หน้า และตัว

21 Comments

 1. อาริสา says:

  ขอทราบเกี่ยวกับอัตราค่าเรียน สถานที่ วัน-เวลาค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  อาริสา 0892140001

 2. boss says:

  ขอทราบเกี่ยวกับอัตราค่าเรียน สถานที่ วัน-เวลาค่ะ

 3. อยากเรียน อยากทราบค่าเล่าเรียน อยากนำไปประกอบอาชืพ เพราะหลงใหลในกลิ่นหอมๆ

 4. admin says:

  เรียนคุณภรภัทร

  รบกวนขอ email ติดต่อกลับด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 5. Thantita says:

  สนใจหลักสูตรนี้ค่ะ ช่วยแจ้งรายละเอียดของคอร์สที่กำลังจะเปิดด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 6. interesting to learn the course when & where 0817828205 amorn

 7. อยากเรียน ขอทราบเกี่ยวกับอัตราค่าเรียน สถานที่ วัน-เวลา
  ขอบคุณครับ 0817828205

 8. Rungwaree says:

  อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนวันเรียน ค่าเรียน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนด้วยค่ะ

 9. สนใจอยากทราบ สถานที่ วันเรียน และค่าใช้จ่ายค่ะ
  081-5591553

 10. Anonymous says:

  รวบกวนขอ ระเบียบการเรียน ด้วยค่ะ
  imp_baby@hotmail.com หรือ Tel.089-012-4039

  พรทิพย์

 11. Porntip says:

  รบกวนขอระเบียบการ ด้วยค่ะ

 12. รบกวนขอรายละเอียด เกี่ยวกับ ค่าเรียน
  วัน เวลา และสถานที่เรียนค่ะ

  imp_baby@hotmail.com หรือ Tel.089-012-4039
  ขอบคุณค่ะ

 13. คอร์สต่อไปเปิดเมื่อไหร่ครับ สนใจครับ รบกวนตอบกลับด้วยครับ veeramas@hotmail.com
  084 1245700

 14. เนตร says:

  ขอระเบียบการต่างๆด้วยค่ะสนใจอยากเรียน

 15. Chaiwarit says:

  รบกวนขอรายละเอียด เกี่ยวกับวันเวลา สำหรับคอร์สที่จะเปิดด้วยครับ
  ขอบคุณครับ
  chaiwarit@gmail.com

 16. ขอทราบวันเวลาที่เปิดคอร์สด้วยค่ะ

 17. เล็ก says:

  มีเปิดสอนเสาร์-อาทิตย์ไม๊คะ

 18. admin says:

  มีเฉพาะวันเสาร์ค่ะ

 19. สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ายังเปิดสอนอยู่รึเปล่าค่ะถ้ายังมีรบกวนขอรายละเอียดของการสมัครทั้งหมดด้วยนะคะ ที่ tip_ja_tip@yahoo.co.th ขอบคุณค่ะ

 20. admin says:

  ยังเปิดสอนอยู่ค่ะ เราส่งรายละเอียดไปทาง e-mail ให้แล้วนะคะ ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจค่ะ