หลักสูตรการเรียน

น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นต้น

5,000 บาท

น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง

15,000 บาท

หลักสูตรนวดแบบต่างๆ

5,000 บาท