เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (Aromatherapy School)

299 ซ.สุทธิพงศ์ 1/7 ถ.สุทธิสาร ดินแดง กทม. 10400
Tel/Fax : 0-2693-8279-80
E-mail : royallotus@hotmail.com
www.thaiaromatherapy.net

ก่อตั้ง พ.ศ. 2543
ผู้ก่อตั้ง ดร.จงกชพร พินิจอักษร

วันอนุมัติ 14 กันยายน 2543 ใบอนุญาตเลขที่ กร.249/2543 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

ปี 2539 ดร.จงกฃพร พินิจอักษร ได้จัดตั้งบริษัท รอแยลโลตัส จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นำสินค้า
ไปแสดงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมันนี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนำผลิตภัณฑ์ไปออกงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และจีน ตามลำดับ
และภายในประเทศได้เริ่มจัดแสดงงานของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผลการตอบรับดีมาก

ปี 2540 ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย และร่วมทุนกับ บริษัท ทูเนเจอร์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ Aromatherapeutic และ Phytotherapeutic Product และมีร้านเปิดตัวครั้งแรกที่ เกสรพลาซ่า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ทำให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวสูงมาก และในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าไทยเจ้าแรกที่ทำด้าน Aromatherapy มีชาวฝรั่งเศสมาซื้อ ผลิตภัณฑ์และชอบ Concept มาก จึงขอซื้อ ทั้งหมดและมา Trainning ดร.จงกชพร ได้ทำการสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อใหเกิดความกระจ่าง พร้อมทั้งเรื่องของพนักงานขายด้วย จึงเป็นจดที่ทำให้เกิดการขยับตัวเพื่อจะได้ทำโรงเรียนไว้ฝึกอบรม จริงๆ จุดเริ่มต้นอยากเปิดสอนก่อน แต่เห็นว่าปีนั้นไม่มีคนรู้จักแน่นอน ดังนั้น หลังจากที่ได้เปิดตัวสินค้าจึงง่ายขึ้นในการเปิดโรงเรียน แต่ไม่ง่ายเหมือนที่คิด เพราะต้องเตรียมเรื่องสถานที่เปิดตาม พ.ร.บ. สถานศึกษาเอกชน และเตรียมหลักสูตร เป็นหัวใจของการเรียนการสอน และเตรียมบุคลากร ทั้งหมดใช้เวลาร่วม 3 ปี เต็ม เพราะต้องคิดหลักสูตรด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม่มีต้นแบบ ดังนั้น หลักสูตรคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรจึงขอให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ สำหรับประเทศไทยของกระทรวง ก็เป็นเรื่องที่ ดร.จงกชพร เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่ออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ อนุชนรุ่นหลังได้

ปี 2543 จึงได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก มีการย้ายโรงเรียนจากเดิมเป็นที่เช่าและในปัจจุบันได้ สร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับวิชาเรียน ดังที่เห็นในภาพ และเหมาะสมกับทุกๆ เรื่อง Dr.Martin Joachim Henglein เป็นลูกศิษย์ของ Dr.Arnonld Taylor ซึ่งเป็นลูกศิษย์ยุคแรกของบิดาของ Aromatherapy เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ Dr.R. Tisserand และลูกศิษย์ของ Dr.Martin ที่เขียนหนังสือมากมายคือ Dr. Th. Vogel

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน

เนื่องด้วยประเทศไทย มีการนำเข้าน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มสารหอมที่เป็นสารสังเคราะห์ ในรูปแบบที่ใช้ในเครื่องสำอาง สินค้าทำความสะอาด ยา และอาหาร ซึ่งในปัจจุบันโลกได้หมุนกลับมาหา ธรรมชาติมากขึ้น จึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะต้องให้ความรู้แก่บุคคลทั่วๆไป ผู้บริโภค ผู้ผลิตให้กลับมาสนใจเอาวัตถุดิบบในประเทศที่มีมากมาย และโดยเฉพาะคนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด และลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจากประเด็นนี้จึงทำให้ กรอบของผู้ที่จะมาเรียนรู้ในวิชาที่เปิดสอนเป็นกลุ่มบุคคลที่หลากหลายมาก ขึ้นสนองความต้องการกับทุกคน เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิตในยุคปัจจุบันและยังสามารถ เพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้
เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลในการผลิตสินค้า จากวัตถุดิบในประเทศ และการขยายพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการดูแลสุขดภาพโดยรวม และสาธารณสุขมูลฐานจนถึงขั้นสูงสุดในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของสปา และเรื่องประเทศไทยต้องการเป็นจุดศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของโลก การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็น หน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการใช้วัตถุดิบหรือสมุนไพรในประเทศให้เกิด การแปรรูป นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และการดูแลสุขภาพโดยใช้น้ำมันหอมระเหยในสปา ชีวิตประจำวัน ใช้ทางการแพทย์ ปศุสัตว์ การประมง และการพยาบาล ตามศักยภาพของผู้เรียน และพื้นความรู้เดิมของผู้เรียน สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแงค์ความรู้ได้ อย่างกว้างขวางในอนาคต ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการจัดหลักสูตรให้ครอบคลุม